Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Всі значні видання підручників та монографій кафедри пов'язані з ім'ям В.К. Стеклова і Л.Н. Беркман. Для студентів вищих навчальних закладів України за напрямом "Телекомунікації" випущені видавництвом "Техніка" підручники:

  • "Телекомунікаційні мережі", 2001р.; "Управління телекомунікаційними мережами зв'язку", 2001р.; "Проектування телекомунікаційних мереж", 2002р.; "Транспортные сети и системы электросвязи". “Системы, мультиплексирования", 2003р.; "Поштовий зв'язок", 2003р., "Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв'яку", 2004р.; "Нові інформаційні технології: Транспортні мережі телекомунікацій", 2004р.; "Сучасні системи управління в телекомунікаціях", 2005р., "Теорія електричного зв'язку", 2006р.
  • Кривуца В.Г. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Скляренко С.М. та інші. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій – Підручник для ВНЗ. 2007 р.
  • Кривуца В.Г. та інші Система управління сучасними телекомунікаційними мережами/ Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Остапенко І.А., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О. 2009 р.
  • Програма «Основи інфокомунікацій» для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи інфокомунікацій» Кривуца В.Г., Беркман Л. Н., 2011 р.
  • Основи інфокомунікацій: Навчальний посібник для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів/ В.Г.Кривуца, Л.Н. Беркман В.В. Лапінський за редакцією В.Г. Кривуци.- К.: 2011 р.
  • ПВС кафедри багато працює над виданням посібників для лекційних та лабораторних занять на паперовому і електронному носіях, що значно спрощує доступ інформації для студентів (д.т.н.,проф. Семенко А.І., к.т.н.,проф. Бондаренко В.Г., д.т.н., доц. Власов О.М., доц. Єремеєв Ю.І. та інші.). Викладачі кафедри постійно поповнюють матеріали в електронній бібліотеці університету.

 

В.Г.Бондаренко Технічна експлуатація систем та мереж зв’язку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком "Телекомунікації" з дисциплін СП, ТОТСМ, ТЕСЗ.-К ДУІКТ 2010-565 с.

Основні матеріали цього підручника використовувались і використовуються при викладанні дисциплін з аналогових,цифрових систем передавання зв’язку та їх технічної експлуатації і обслуговування в ряді ВНЗ України (ОАЗ,ДУІКТ,КПІ,ЛПІ,Київський коледж зв’язку та інші) на протязі більш десяти років,а також застосовувались підприємствами ВАТ Укртелекому і інших операторів.Це четверте перероблене і доповнене видання.В ньому приведені матеріали з управління мереж,технічної експлуатації СЦІ,технології телекомунікацій та їх розвиток в Україні,тактовій синхронізації і надійності мереж звязку. В додатках приведені апробіровані навчально-методичні посібники з дисциплін ТЕСЗ та ТОТСМ та ряд довідкових матеріалів що до законів розвитку зв’язку та стану технічної експлуатації та технічного обслуговування (ТЕ і ТО), інструкції взаємодії між підрозділами ВАТ Укртелекома та ДПМ з ТЕ,приведені дослідження якості передачі мовних сигналів при пакетній передачі в ІР-телефонії. Підручник, та раніше видані його складові матеріали, розроблені українською мовою,що допомагає створити сучасну технічну термінологію телекомунікацій України. Автор вдячний всім викладачам і студентам ДУІКТ, співробітникам ВАТ Укртелекому і ДПМ,що допомагали в створенні цього підручника.

Електрона версія підручника:

Тетхнічна експлуатація систем та мереж зв’язку.
Зміст.
Розділ 1. Технічна експлуатація систем зв'язку.
Розділ 2. Зв'язок методів експлуатації з методами контролю.Структурне резервування.Оцінка ефективності мережі зв’язку.
Розділ 3-4. Різновидності систем технічної експлуатації та управління в галузі зв’язку.
Розділ 5. Технічна експлуатація систем передачі і апаратури, каналів, трактів СЦІ.
Розділ 6. Автоматизація процесів технічного обслуговування в мережних вузлах(станціях) первинної мережі.
Розділ 7. Параметри і характеристики каналів та трактів аналогових систем передачі.
Розділ 8. Параметри каналів і трактів ЦСП. Методи вимірювання.
Розділ 9. Перспективні засоби та технології телекомунікацій.
Розділ 10. Стан та розвиток телекомунікацій в Україні.
Розділ 11. Синхронна тактова синхронізація та її впровадження на первинній мережі Україні.
Розділ 12. Сучасні поняття про надійність первинної мережі ЄНСЗУ.
Додатки.

 

К.О.Мешковський В.Г.Бондаренко М.О.Біла А.О.Чупенко І.П. Павелко: СИНХРОННІ ЦИФРОВІ МЕРЕЖІ СЦІ.ТЕХНОЛОГІЇ І СТРУКТУРА WDM СИСТЕМИ

Навчальний посібник присвячується пам’яті К.О.Мешковського, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедрою ІПК Московського технічного університету зв’язку та інформатики, який багато років керував розвитком первинної мережі СРСР, як замісник начальника ЦНДІЗ.

Електрона версія підручника:

СИНХРОННІ ЦИФРОВІ МЕРЕЖІ СЦІ.ТЕХНОЛОГІЇ І СТРУКТУРА WDM СИСТЕМИ.
Вступ.
Зміст
Книга
Додаток 1
Додаток 2

1.Єремеєв Ю.І., Ткаченко О.М.

Дослідження і аналіз середнього часу затримки пакетів з неоднорідним трафіком // Вісник ДУІКТ -2010.-Том 8 (2) - С.159 -163.

2. Власов О.М., Бондаренко О.В.

Обмеження при створенні солітонних ліній зв’язку.// Вісник ДУІКТ -2011.-Том 9 (4) - С.331 -334.

3. Семенко А.І., Макаренко А.О.

Підвищення завадостійкості телекомунікаційних систем на основі електричних мереж шляхом компенсації зовнішніх завад. // Вісник ДУІКТ -2011.-Том 9 (1) - С.35 -39.

4. Власов О.М., Лобанов І.М., Бондаренко О.В.

Використання ефектів нелінійного двопроменевого заломлення у волоконних світловодах. // Вісник ДУІКТ -2011.-Том 9 (1) – С. 68 -71.

5. Отрох С.І.. Стец О.С., Жданенко О.В.

Основні тенденції розвитку мереж доступу на базі радіотехнологій. // Вісник ДУІКТ -2012.-Том 10 (1) – С. 59 -63.

6. Варфоломеева О.Г.. Лисковский И.О.

О некоторых вопросах анализа и синтеза системы управления телекоммуникациями. // Вісник ДУІКТ -2012.-Том10 (1) – С. 64 -67.

7. Григорович В.В.. Мєшков С.І., Чумак О.І.

До питання оцінки ефективності функціонування інфокомунікаційних мереж. // Вісник ДУІКТ -2012.-Том 10 (1) – С. 68 -72

8. Антонюк М.И.. Савенко Е.С.

Основные аспекты QoS. // Зв’язок 2010 №1- С.6-8.

9. Власов О.М., Шпак В.М.

Розширення спектра сигнального випромінювання під впливом фазової крос-модуляції. // Зв’язок 2010 №1- С.33-35.

10. Бондаренко В.Г., Біла М.О., Павелко І.П., Фомкіна Т.В.

Проблеми оптимізації розвитку мереж зв’язку. . // Зв’язок 2010 № 1- С.45-50.

11. Власов О.М., Лобанов І.М.

Утворення солі тонного режиму поширення оптичних імпульсів у волоконних світловодах. // Зв’язок 2010 № 2- С.43-46

12.Варфоломеєва О.Г., Ільїн О.О.

Застосування методики експертних оцінок для побудови оптимальної системи управління інфокомунікаційними мережами. // Зв’язок 2010 № 2- С. 18-23.

13. Семенко А.И., Царипа Д.О.

LTE- технология завтрашнего дня. // Зв’язок 2010 № 4- С. 24-28.

14. Беркман Л.Н., колобов с.о., Григорович В.В.. Колченко В.О.

До питання відновлення інфокомунікаційної мережі в надзвичайних ситуаціях. // Зв’язок 2011 № 1- С. 16-17.

15. Власов О.М., Бондаренко О.В., Лобанова І.М., Німцович М.М.

Особливості побудови солі тонних ліній із дисперсійним управлінням.

// Зв’язок 2011 № 1- С. 43-45.

16. Бондаренко В.Г, Павелко І.П.

Кодування мовних сигналів. // Зв’язок 2011 № 1- С. 50-53.

17. Гринкевич Г.О. Підвищення енергетичного виграшу за рахунок спільної демодуляції-декодувня в системахCDMA 2000. // Зв’язок 2011 № 2- С. 22-24.

18. Власов О.М., Лобанова І.М.

Поширення дисперсійно- керованих солітонів у волоконних трактах оптичних систем передавання. // Зв’язок 2011 № 2- С. 37-39.

19. Власов О.М., Бондаренко О.В., Омецинська Н.В.

Підвищення пропускної здатності волоконно-оптичних лінійних трактів на одномодових світло діодах. // Зв’язок2011 № 3- С. 25-28.

20. Лісковский І.О., Варфоломеєва О.Г.

Модель узагальненого синтезу мережі управління інфокомунікаціями. Управління при відказах. // Зв’язок 2011 № 3- С. 29-30.

21. Ткаченко О.М., Єремеєв Ю.І.

До питання про вимірюванняя навантаження та показників якості конвергентних мереж. // Зв’язок 2011 № 3- С. 42-43.

22. Каневский В.И., Трубин А.А.

Численные методы рассчета внутренних задач электродинамики структур с диэлектрическими резонаторами.(Часть ІІ). // Зв’язок 2011 № 3- С. 44-47.

23. Власов О.М., Омецинська Н.В., Сергієнко І.О.

Дисперсія полярізованої моди у волоконно –оптичних лініях зв’язку. // Зв’язок 2011 № 4- С. 15-22.

24. Семенко А.І., Бокла Н.І.

Метод двократного зменшення необхідної смуги пропускання каналу зв’язку в телекомунікаційній системі з кодовим розподіленням каналів. // Зв’язок 2011 № 4- С. 23-25.

25. Каневский В.И., Трубин А.А.

Численные методы моделирования условий излучения при расcчете диэлектрических резонаторов в открытом пространстве. . // Зв’язок 2011 № 4- С.68-71.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: ts.dut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 6 741
^