Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Менеджменту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Економіка й організація інноваційної діяльності
Автор:
Ю. Г. Левченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Книга
У курсі лекцій висвітлено теоретичні засади інноваційної діяльності та інновацій, типи і складові інноваційної політики та інноваційної стратегії підприємства, джерела та методи пошуку інноваційних ідей. Розглянуто систему управління інноваціями, сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства, форми та джерела фінансування, напрями державної підтримки, методики оцінювання інноваційної діяльності та інновацій. Курс лекцій містить практикум, комплексні тести, короткий термінологічний словник.
Информационный менеджмент: краткий курс
Автор:
Васюхин О. В., Варзунов А. В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
970 Кб
Тип документу:
Посібник
В настоящем учебном пособии рассматриваются основные положения теории информационного менеджмента, как специфической научно-прикладной дисциплины, объектом исследования которой являются информационные ресурсы предприятия и сфера информатизации, как самостоятельный вид деятельности. Вводится понятие информационного менеджмента, дается обоснование цели и задач управления сферой информатизации. Подробно рассматриваются функции информационного менеджмента, состав и содержание которых отображает специфику автоматизированной обработки информации.
Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях
Автор:
Матвієнко О.В., Цивін М.Н.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.68 Мб
Тип документу:
Посібник
Використання навчального посібника доцільне для первинного, швидкого ознайомлення з курсом інформаційного менеджменту. Надалі необхідно продовжити вивчення окремих тем теорії за навчальним посібником, основною та додатковою літературою, рекомендованою для вивчення курсу. Посібник доцільно використовувати для закріплення вивченого матеріалу, для відновлення у пам’яті необхідних понять при вивченні наступних розділів курсу та інших дисциплін, які спираються на курс «Інформаційний менеджмент».
Corporate Finance
Автор:
Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Gordon S. Roberts
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
16.5 Мб
Тип документу:
Посібник
Corporate Finance meets the needs of the introductory corporate finance course at the MBA level, or the introductory course that wants very comprehensive coverage. The text emphasizes the modern fundamentals of the theory of finance while providing contemporary examples to make the theory come to life. Corporate finance is presented as the working of a small number of integrated and powerful intuitions rather than a collection of unrelated topics. The text develops the central concepts of modern finance: arbitrage, net present value, efficient markets, agency theory, options, and the trade-off between risk and return, and uses them to explain corporate finance with a balance of theory and application. This well respected author team is known for its clear and accessible presentation of material.
Информационный менеджмент
Автор:
Гринберг А.С., Король И.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
9.83 Мб
Тип документу:
Посібник
Описаны принципы и методы информационного менеджмента как процесса управления на базе компьютерных технологий обработки информации с применением управленческих информационных систем как базового инструмента для работы менеджеров на всех уровнях управления в различных предметных областях. Рассматриваются принципы организации функционирования компонентов информационного общества на основе консалтинговых и технических проектов автоматизированных информационных систем, проектов реинжиниринга бизнес-процессов различных компонентов информационного общества. Приводится описание технологий информационного менеджмента и их использования в системах социальной защиты.
Управління венчурним бізнесом. Презентації лекцій
Автор:
Сорока А. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Програма навчальної дисципліни "Управління венчурним бізнесом" підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Автор:
Шиян Д.В
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
293 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Програма вивчення навчальної дисципліни “Управління венчурним бізнесом” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Iнновацiйно-кластернi технологii. Презентації лекцій
Автор:
Сорока А. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.62 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Менеджмент
Автор:
Кравченко В.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.8 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Економіка та підприємництво». У навчальному посібнику розглянуто класичні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.
Теорія та практика менеджменту персоналу
Автор:
С. У. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.13 Мб
Тип документу:
Підручник
Розглянуто теорію та практику, місце та роль менеджменту персоналу в системі наук, еволюцію поглядів на його суть та структуру, концепції й принципи, методи і механізми, значущіcть людського чинника, а також закономірності й моделі сучасного менеджменту. Розкрито питання, що мають ключове значення для менеджерів усіх рівнів управління сучасними організаціями і їх структурними підрозділами. Особливу увагу приділено оптимізації трудових відносин, вдосконаленню кадрової політики і стратегії набору персоналу, формуванню ефективних команд і створенню мотиваційного клімату в організації. Детально висвітлено питання оцінки результатів діяльності персоналу в антикризових умовах.

Бібліотека


Переглядів: 6 622
^