XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Менеджменту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
І.В. Гой, П.Т. Смелянська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.15 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи та особливостям організаційно-правових форм підприємництва. Перевірці знань сприятимуть наведені контрольні питання, тести та практичні завдання. Для студентів економічних спеціальностей, вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та підприємців-початківців.
Автор:
О.Л.Ануфрієва, Т.Г.Пальчевська, Г.М.Лагоцька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.09 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання. Особливу увагу звернено на аналіз ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхи їх уникнення. Викладено механізм створення бізнес-плану, подано основи менеджменту та маркетингу підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції. Посібник розрахований на учнів/студентів професійних навчальних закладів і допоможе підприємцям та початківцям оволодіти таємницями сучасного підприємництва й відшукати свій шлях до успіху.
Автор:
Ілляшенко С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
661 Кб
Тип документу:
Підручник
У підручнику розглядаються теоретичні і методичні основи інноваційного менеджменту в обсягах фахових дисциплін що викладаються у вищих навчальних закладах для магістрів зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», а також для спеціальних авторських дисциплін, які розширюють їх світогляд і поглиблюють підготовку. Містить кількість прикладів і фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення. Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Буде корисним для керівників і фахівців підприємств та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.
Автор:
Джеймс Харрингтон, K.C. Эсселинг, Харм Ван Нимвеген
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
9.26 Мб
Тип документу:
Книга
Эта книга - дополненный и обновленный вариант бестселлера Джеймса Харрингтона «Улучшение бизнес-процессов». Она является практическим руководством по внедрению, содержащим все инструменты, необходимые менеджерам для рационализации и повышения производительности, эффективности и конкурентоспособности любой компании. В этой книге вы найдете, какие инструменты используют большинство американских и иностранных компаний для борьбы с бюрократией, ликвидации узких мест, избавления от дублирования усилий и морального износа - все это в пошаговом формате, который включает в себя все формы, схемы, списки и модели, которые вам надо будет пройти. Этот учебник четко показывает вам, как анализировать ваши бизнес- процессы, и объясняет, почему вы должны их анализировать. Вы узнаете как документировать ваши рабочие потоки, анализировать текущую эффективность, разрабатывать новые процессы и пользоваться преимуществами, которые дает технологический прогресс.
Автор:
О. В. Васильєв, Н. М. Богдан
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.21 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У конспекті лекцій розглядаються теоретичні засади здійснення інноваційної діяльності, чинне законодавство, що регламентує її, також розкрито практичні особливості управління інноваційними процесами та підвищення їх ефективності. Методичні вказівки містять стислий зміст курсу, найважливіші теоретичні положення, контрольні запитання для самоконтролю знань і і практичні завдання, що дадуть змогу перевірити на практиці отриманні знання з курсу.
Автор:
А. В. Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.36 Мб
Тип документу:
Посібник
В учебном пособии представлен комплекс вопросов, связанных с анализом и управлением бизнес-процессами на предприятии. Изложены сущность функционального и процессного подходов к управлению, рассмотрено понятие бизнес-процесса, представлена классификация бизнес-процессов. Отдельное внимание уделено понятию реинжиниринга и практической стороне этого вопроса (принципы, условия успешного реинжиниринга, типичны ошибки при его проведении). Однако основное содержание пособия посвящено анализу и оптимизации бизнес-процессов, в частности изложены способы и технологии описания и моделирования процессов, правила и рекомендации по выбору приоритетных процессов для оптимизации, а также конкретные приемы повышения эф- фективности процессов.
Автор:
А. А. Гладкий
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.26 Мб
Тип документу:
Книга
Немаловажную роль в организации кадрового учета и работы с персоналом играет автоматизация труда работников кадровой службы предприятия. В настоящее время существует целый ряд программных средств, призванных автоматизировать процессы кадрового учета. Одной из наиболее популярных таких программ является 1С 8, которая подробно рассматривается в этой книге. Не исключено, что в процессе изучения программы читатель обнаружит некоторое несоответствие содержимого данной книги тому, что он видит на экране компьютера – такая вероятность обусловлена тем, что программа 1С постоянно совершенствуется и дорабатывается. В любом случае, эти расхождения не будут носить принципиального характера.
Автор:
Program Curriculum
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
10.99 Мб
Тип документу:
Книга
This exciting and rewarding program of study reflects your desire to become a serious investment professional. You are embarking on a program noted for its high ethical standards and the breadth of knowledge, skills, and abilities it develops. Your commitment to the CFA Program should be educationally and professionally rewarding. The credential you seek is respected around the world as a mark of accomplishment and dedication. Each level of the program represents a distinct achievement in professional development. Successful completion of the program is rewarded with membership in a prestigious global community of investment professionals. CFA charterholders are dedicated to life-long learning and maintaining currency with the ever-changing dynamics of a challenging profession. The CFA Program represents the first step toward a career-long commitment to professional education.
Автор:
О.І. Гуторов, Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.97 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладені теоретичний матеріал, практичні та тестові завдання з управління інноваціями. Теоретична частина вміщує узагальнений курс з управління інноваціями, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України; практична частина містить методичні вказівки до розв’язання розрахункових завдань. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, що займаються питаннями інновацій.
Автор:
І.Б. Шевченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.88 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення проблем управління змінами в організаціях у сучасних умовах. Посібник містить програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення (короткий зміст тем, термінологічний словник, навчальні завдання, тестові завдання для перевірки знань, яких має набути студент після вивчення кожної теми, ситуаційні вправи, критерії оцінювання знань студентів). Рекомендовано для студентів, слухачів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для практиків, які вирішують питання управління змінами.

Бібліотека


Переглядів: 8 264