Державний Університет Телекомунікацій

Науково-дослідницька діяльність - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

На кафедрі активно ведеться наукова робота. Так, у відділі держреєстрації науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт і захищених дисертацій Українського інституту науково-технічноїі економічної інформації зареєстровано наступні ініциативні науково-дослідні роботи:

 1. Синтез системи захисту інформації від високочастотного нав'язування (шифр "Бур"), сроки виконання 01.14-12.15, науковий керівник д.т.н. проф. Розорінов Георгій Миколайович.
  Основний зміст роботи: Створення методів та алгоритмів захисту інфіормації від високочастотного нав'язування.
 2. Розробка основних завдань служби захисту інформації сучасних дата-центрів (шифр "БАЗА"), сроки виконання 01.14-12.15, науковий керівник д.т.н. проф. Розорінов Георгій Миколайович.
  Основний зміст роботи: Розробка рекомендацій щодо діяльності служби захисту інформації при створенні та функціонуванні сучасних дата-центрів.
 3. Синтез методів та алгоритмів захисту інформації на твердотільних запам'ятовуючих пристроях (шифр "ГРИФ"), сроки виконання 01.14-12.15, науковий керівник д.т.н. проф. Розорінов Георгій Миколайович.
  Основний зміст роботи: Створення методів та алгоритмів захисту інформації на твердотільних запам'ятовуючих пристроях.

Створено студентську наукову школу «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності».

Співробітники кафедри (Г.М. Розорінов, Л.П. Крючкова, А.М. Котенко) отримали бронзову медаль на міжнародній науково-дослідній аналітичній першості (27 січня – 3 лютого 2014 р. Лондон, Велика Британія)

Співробітники кафедри (Є.М. Травніков, Г.М. Розорінов, Л.П. Крючкова, А.М. Котенко) отримали бронзову медаль на міжнародній науково-дослідній аналітичній першості (27 січня – 3 лютого 2014 р. Лондон, Велика Британія)


Статистичні дані наукової діяльності кафедри СЗІ за 2012-2014 р.

ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ЗА 2016 РІК

Наукові статті

РОЗОРІНОВ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

 • Нанокристаллические  пленки из магнитомягких сплавов на основе Fe для устройств цифровой магнитной записи./2. Научно-практический журнал «Наука и образование», «Ғылым және білім» Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. – 2014. – випуск № 4 (37). – С. 114-121.                                                                                      
 • Синтез оптимальной структуры системы защиты информации. // Труды Северо-Кавказского филиала  московского технического университета  связи и информатики / Материалы VII-ой международной молодежной научно-практической конференции СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2014», 22-25 апреля 2014 г. (СКФ МТУСИ Ростов-на-Дону), часть I. –  2014.  с.  443-445.                                                                                                             
 • Захист інформаційних систем від потужних електромагнітних випроміювань // Сучасний захист інформації. – 2014. – №3, С. 16-20.                              
 • Evaluation of parameters and compensation of noises in protected telecommunication systems // Научнo-практический журнал Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, "Наука и образование". –  2014. –  № 1, с. 91-94.  
 • Пассивная оптическая сеть с  кодовым разделением каналов // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – №4, С. 20-26.                                                      
 • Единство информации  в технике регистрации, ее защите, передаче и использовании в человеческой деятельности, особенно в преподавании в ВУЗах Украины: Сборник МАНВО, 19.12-24.12.2013г. – Лондон: IASHE, 2014. С.65-87.   
 • Устранить неполноценность в преподавании курса «Метрология и электрорадиоизмерения…» в радиотехнических специальностях ВУЗов: Сборник МАНВО, 19.12-24.12.2013г. – Лондон: IASHE, 2014. С.59-68.                                       
 • История, тенденции и перспективы развития различных направлений предметов техники как схема преподавания в ВУЗах, например цифровых накопителей на магнитной ленте по предмету «Техника регистрации информации»: Сборник МАНВО, 13.05-20.05.2014г. – Лондон: IASHE, 2014.        
 • Изображения как самая громадная область регистрации информации в курсах преподавания в ВУЗах: Сборник МАНВО, 26.06-02.07.2014г. – Лондон: IASHE, 2014. С.65-87.

ЄРМОШИН ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

 • Єрмошин В.В., Невойт Я.В. Аналіз і оцінка ризиків інформаційної безпеки для банківських та комерційних систем // Сучасний захист інформації. – 2014. – №3, С. 26-29.
 • Єрмошин В.В., Невойт Я.В. Аналіз і оцінка ризиків інформаційної безпеки для банківських та комерційних систем // Сучасний захист інформації. – 2014. – №4, С. 12-22.

НЕВОЙТ ЯНІНА ВОЛОДИМИРІВНА

 • Єрмошин В.В., Невойт Я.В. Аналіз і оцінка ризиків інформаційної безпеки для банківських та комерційних систем // Сучасний захист інформації. – 2014. – №3, С. 26-29.
 • Єрмошин В.В., Невойт Я.В. Аналіз і оцінка ризиків інформаційної безпеки для банківських та комерційних систем // Сучасний захист інформації. – 2014. – №4, С. 12-22.

КРЮЧКОВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА

 • Травников Е.Н., Розоринов Г.Н., Толюпа С.В., Крючкова Л.П. Единство информации  в технике регистрации, ее защите, передаче и использовании в человеческой деятельности, особенно в преподавании в ВУЗах Украины: Сборник МАНВО, 19.12-24.12.2013г. – Лондон: IASHE, 2014. С.65-87.
 • Травников Е.Н., Розоринов Г.Н., Крючкова Л.П., Котенко А.Н. Устранить неполноценность в преподавании курса «Метрология и электрорадиоизмерения…» в радиотехнических специальностях ВУЗов: Сборник МАНВО, 19.12-24.12.2013г. – Лондон: IASHE, 2014. С.59-68.
 • Травников Е.Н., Розоринов Г.Н., Толюпа С.В., Крючкова Л.П. История, тенденции и перспективы развития различных направлений предметов техники как схема преподавания в ВУЗах, например цифровых накопителей на магнитной ленте по предмету «Техника регистрации информации»: Сборник МАНВО, 13.05-20.05.2014г. – Лондон: IASHE, 2014.
 • Травников Е.Н., Розоринов Г.Н., Крючкова Л.П. Изображения как самая громадная область регистрации информации в курсах преподавания в ВУЗах: Сборник МАНВО, 26.06-02.07.2014г. – Лондон: IASHE, 2014. С.65-87.

ТРУШ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

 • Використання технологій ІР-телефонії для прихованої передачі інформації.1. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2014. ДУТ. Вип. 1. С. 81–85.  
 • Нанокристаллические  пленки из магнитомягких сплавов на основе Fe для устройств цифровой магнитной записи.2. Научно-практический журнал «Наука и образование», «Ғылым және білім» Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. – 2014. – випуск № 4 (37). – С. 114-121.                                                                                      
 • Архитектура пассивних оптических сетей  GEPON   Сучасний захист інформації . 2014.  ДУТ. Вип. 2. С. 22–30.                                                                       
 • Комп'ютерне моделювання автоматизованих відеоаналітичних систем спостереження за об'єктами. Сучасний захист інформації . 2014.ДУТ. Вип. 3.С. 58-66.  
 • Перспективи застосування низькопрофільних антен  в системах  рухомого радіозв'язку.  К., Зб наук. праць Центр. НДІ навігації та упр. Системи управління, навігації та зв’язку. – 2014, , Вип. 4 (31). С.141-148.         

ОДІЯНЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА              

 • Синтез оптимальной структуры системы защиты информации. // Труды Северо-Кавказского филиала  московского технического университета  связи и информатики / Материалы VII-ой международной молодежной научно-практической конференции СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2014», 22-25 апреля 2014 г. (СКФ МТУСИ Ростов-на-Дону), часть I. –  2014. с.  443-445.
 • Evaluation of parameters and compensation of noises in protected telecommunication systems // Научнo-практический журнал Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, "Наука и образование". –  2014. –  № 1, с. 91-94.

ПЛАТОНЕНКО АРТЕМ ВАДИМОВИЧ

 • Синтез оптимальной структуры системы защиты информации. // Труды Северо-Кавказского филиала  московского технического университета  связи и информатики / Материалы VII-ой международной молодежной научно-практической конференции СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2014», 22-25 апреля 2014 г. (СКФ МТУСИ Ростов-на-Дону), часть I. –  2014. с.  443-445.  
 • Захист інформаційних систем від потужних електромагнітних випроміювань // Сучасний захист інформації. – 2014. – №3, С. 16-20.                                                                                
 • Пассивная оптическая сеть с  кодовым разделением каналов // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – №4, С. 20-26.

Конференції/семінари

РОЗОРІНОВ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

 • Розорінов Г.М., Єрмошин В.В. Проблемні питання в реалізації оцінки ризиків інформаційної безпеки // Проблеми та перспективи розвитку науки / Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т. 1. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014. – С.7.

ЄРМОШИН ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

 • Розорінов Г.М., Єрмошин В.В. Проблемні питання в реалізації оцінки ризиків інформаційної безпеки // Проблеми та перспективи розвитку науки / Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т. 1. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014. – С.7.                             
 • БЮРО ВЕРІТАС  8-9 грудня семінар: «СТАНДАРТЫ СЕРИИ ISO 31000. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ – ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ»

НЕВОЙТ ЯНІНА ВОЛОДИМИРІВНА

 • Виступ на засідання наукової ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації»  з доповіддю на тему   Аналіз ризиків щодо інформаційного простору згідно  Плану роботи семінару при вченій раді НАН  "Технічні засоби захисту України" на 2014 р.
 • БЮРО ВЕРІТАС  8-9 грудня семінар: «СТАНДАРТЫ СЕРИИ ISO 31000. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ – ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ»

КОТЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

 • Устранить непонятности в преподавании курса "Метрология и электрорадиоизмерения в радиотехнических специальностях ВУЗов. Сборник по результатам конференции Национального первенства по научной аналитике открытого Европеско-Азиатского первенства по научной аналитике 27.01-03.02.2014 года.

ТРУШ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

 • Труш О.В.  Цілісність інформації в інформаційно-телекомунікаційних   системах спеціального призначення  / Труш О.В., Степаненко В.І // „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”: VІІ-й науково-практичний семінар, 24 жовтня 2013р.: тези доповідей. Військовий інститут телекомунікацій та  інформатизації  Державного університету телекомунікацій. – Київ:  2013. – С. 206-207.
 • Труш О.В. Магнітооптичні засоби технічного захисту інформації / Труш О.В., Корольов А.П. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», 20 березня 2014р.: тези доповідей. Державний університет телекомунікацій. – Київ:  2014. – С. 83-84.

СТЕПАНЕКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

 • Цілісність інформації в інформаційно-телекомунікаційних   системах спеціального призначення  / Труш О.В., Степаненко В.І // „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” : VІІ-й науково-практичний семінар, 24 жовтня 2013р.: тези доповідей.  Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації  Державного університету телекомунікацій. – Київ:  2013. – С. 206-207.

ПЛАТОНЕНКО АРТЕМ ВАДИМОВИЧ

 • БЮРО ВЕРІТАС  8-9 грудня семінар: «СТАНДАРТЫ СЕРИИ ISO 31000. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ – ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ»

Монографії/підручники

РОЗОРІНОВ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

 • Магістерська атестаційна робота як самостійне наукове кваліфікаційне дослідження. Навчальний посібник, ДУТ, Київ, 2014. – 33 с.
 • Цифрова обробка аудіо та відеоінформації у мультимедійних системах : Наукова думка НАН України, Київ, 2014. - 152с.
 • Крючкова Л.П., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Магістерська атестаційна робота як самостійне наукове кваліфікаційне дослідження. Навчальний посібник, ДУТ, Київ, 2014. – 33 с.

КРЮЧКОВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА

 • Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.2 / В.М. Шокало, В.А. Усін, Д.В. Грецьких, А.М. Олейников, В.О. Хорошко, Л.П. Крючкова ; за заг. ред. В.М. Шокало. – Харків: ХНУРЕ ; Колегіум, 2014. – 680 с.
 • Крючкова Л.П., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Магістерська атестаційна робота як самостійне наукове кваліфікаційне дослідження. Навчальний посібник, ДУТ, Київ, 2014. – 33 с.

ТРУШ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

 • Цифрові пристрої систем радіозв’язку та засобів захисту інформації. Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2014р.                                         
 • Організаційне забезпечення технічного захисту інформації. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Київ: ДУТ, 2014р.

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Переглядів: 7 053
^