Державний Університет Телекомунікацій

Наукова та науково-технічна діяльність - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

На кафедрі активно ведеться наукова робота. Так, у відділі держреєстрації науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт і захищених дисертацій Українського інституту науково-технічноїі економічної інформації зареєстровано наступні ініциативні науково-дослідні роботи:

 1. Синтез системи захисту інформації від високочастотного нав'язування (шифр "Бур"), науковий керівник д.т.н. проф. Розорінов Георгій Миколайович.
  Основний зміст роботи: Створення методів та алгоритмів захисту інфіормації від високочастотного нав'язування.
 2. Розробка основних завдань служби захисту інформації сучасних дата-центрів (шифр "БАЗА"), науковий керівник д.т.н. проф. Розорінов Георгій Миколайович.
  Основний зміст роботи: Розробка рекомендацій щодо діяльності служби захисту інформації при створенні та функціонуванні сучасних дата-центрів.
 3. Синтез методів та алгоритмів захисту інформації на твердотільних запам'ятовуючих пристроях (шифр "ГРИФ"), науковий керівник д.т.н. проф. Розорінов Георгій Миколайович.
  Основний зміст роботи: Створення методів та алгоритмів захисту інформації на твердотільних запам'ятовуючих пристроях.

Створено студентську наукову школу «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності».


ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ

АХРАМОВИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

 • Чегренец В.М., Ахрамович В.М., Руденко Н.В. Хмарні технології та можливості використання  в компютерних телекомунікаційних системах. Наукові записки. Українського науково-дослідного інституту зв язку.-2016.-№2 (42) с. 121-129.
 • В.М.Чегренець, В.М. Ахрамович. Хмарні технології та можливості їх використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах. Проблеми інформатизації. Тези доповідей четвертої міжнародної науково-технічної конференції 11-12 квітня 2016 року.с. 102-104.
 • В.М.Чегренець, В.М. Ахрамович. Хмарні технологій в освіті. Проблеми інформатизації. Тези доповідей четвертої міжнародної науково-технічної конференції 11-12 квітня 2016 року с. 105-107.
 • Ахрамович. В.М., Чегренець В.М. Уразливості та способи захисту бездротових мереж. Тези доповідей II Міждународної науково-практичної конференції. «Тенденції розвитку  конвергентних мереж: рішення пост - NGN, 4G и 5G», 17 - 18 листопада 2016 року c. 163-166.
 • Ахрамович. В.М. Ідентифікація й аутентифікація, керування доступом. Сучасний захист інформації.К. ДУТ:-2016 .-№4.- с. 47-51
 • Ахрамович. В.М. Адміністративний рівень інформаційної безпеки. Сучасний захист інформації.К. ДУТ:-2017 .-№1.- с. 10-14
 • Ахрамович В.М., Котенко А.М. Мережеві сніфери. Тези доповідей IV Міждународної науково-практичної конференції. «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки»  27 жовтня 2017 року с. 58-59.

САВЧЕНКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 • Савченко В.А. Assessment of Performance of a Distributed Information System Based on Time Profile / V. Savchenko, O. Matsko, V. Vorobiova, Y. Kizyak, V. Duhanets // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 6/2 (90). – Р. 44-52.
 • Савченко В.А. Система стратегічних комунікацій  Міністерства оборони України та Збройних Сил України // А.М.Вербицька, В.А.Савченко, Т.М.Дзюба, В.О.Кацалап // Наука і оборона. ‒ 2017. – № 1. – С. 9–12.
 • Savchenko V. Coordination Model for the National Cyber Security System of Ukraine / V.Savchenko, S.Kononenko. V.Bobylov, L.Drok // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: НУОУ, 2017,  № 1 (28). – С. 24 – 32.
 • Savchenko V.Development of radioisotopic-plasma technology for the protection of radio electronic means from powerful electromagnetic radiation/ O. Vorobiov, V. Savchenko, A. Sotnikov, V. Tarshin, T. Kurtseitov //Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. VOL 1, NO 5 (85) (2017). – Р. 16-22
 • Савченко В.А., Чернега В.Н., Мартынюк А.Р. Повышение эффективности применения  автономной группы беспилотных летательных аппаратов на основе алгоритмов поддержания связности  и репликации информации // Научно-теоретический и практический журнал  ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ    № 29 (160) 2016  C. 28-37
 • Savchenko V. The Model of Accuracy of a Local Radio Navigation System Considering Unstable Performance of Individual Elements / Vitalii Savchenko, Oleh Vorobiov, Roman Mykolaichuk, Alisa Mykolaychuk, Tymur Kurtseitov // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. VOL 3, NO 9(81) (2016) – P. 4-10
 • Савченко В.А. Формування вимог до домінуючого стратегічного метанарративу для нейтралізації агресивних стратегічних нарративів опонентів / Савченко В.А., Дзюба Т.М., Диба І.О. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: НУОУ, 2016. – № 1(25). – С. 192-197.
 • Савченко В.А. Аналіз існуючих методів кібернетичної розвідки інформаційно-телекомунікаційних мереж/ В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.Ю. Кива // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: НУОУ, 2015. – № 3(24). – С. 194-201.
 • Savchenko V. Bring your own device policy and WiFi technology for military educational organization / В.А. Савченко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: НУОУ, 2015. – № 2(23) – С. 124-130
 • Савченко В.А. Визначення центрів гравітації об’єктів інформаційної інфраструктури / В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, А.В. Ревуцький // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: НУОУ, 2014. – № 3(21) – С. 31-36
 • Савченко В.А. Аналіз моделей баз даних для перспективних автоматизованих систем управління військами / В.А. Савченко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: НУОУ, 2013. – №3(18). – С. 109–112.

КРЮЧКОВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА

 • Травников Е.Н., Розоринов Г.Н., Толюпа С.В., Крючкова Л.П. Единство информации в технике регистрации, ее защите, передаче и использовании в человеческой деятельности, особенно в преподавании в ВУЗах Украины: Сборник МАНВО, 19.12-24.12.2013г. – Лондон: IASHE, 2014. С.65-87.
 • Травников Е.Н., Розоринов Г.Н., Крючкова Л.П., Котенко А.Н. Устранить неполноценность в преподавании курса «Метрология и электрорадиоизмерения…» в радиотехнических специальностях ВУЗов: Сборник МАНВО, 19.12-24.12.2013г. – Лондон: IASHE, 2014. С.59-68.
 • Травников Е.Н., Розоринов Г.Н., Толюпа С.В., Крючкова Л.П. История, тенденции и перспективы развития различных направлений предметов техники как схема преподавания в ВУЗах, например цифровых накопителей на магнитной ленте по предмету «Техника регистрации информации»: Сборник МАНВО, 13.05-20.05.2014г. – Лондон: IASHE, 2014.
 • Травников Е.Н., Розоринов Г.Н., Крючкова Л.П. Изображения как самая громадная область регистрации информации в курсах преподавания в ВУЗах: Сборник МАНВО, 26.06-02.07.2014г. – Лондон: IASHE, 2014. С.65-87.
 • Крючкова Л.П. Проблеми функціонування інфокомунікаційних мереж в умовах деструктивних впливів. Монографія. – К.: ДУТ, 2016.–72 с.
 • Крючкова Л.П. Методи ситуаційного управління в телекомунікаційних мережах / Л.П. Крючкова, І.І. Борисенко, Т.В. Уварова // Журнал “Зв’язок” №1(121), К.: ДУТ, 2016. – С. 46–49.
 • Крючкова Л.П. Удосконалення процесів управління телекомунікаційними мережами за стандартом Telecommunications Management Network / Л.Н. Беркман, Л.П. Крючкова, І.І. Борисенко, С.А. Федюнін // Наукові записки УНДІЗ №1 (41), К.: ДУТ, 2016. – C. 5–13.
 • Крючкова Л.П. Визначення критеріїв оптимізації для системи управління / Л.Н. Беркман, Л.П. Крючкова, І.І. Борисенко, С.А. Федюнін // Зв’язок №2 (120), К.: ДУТ, 2016. – С. 56–60.
 • Крючкова Л.П. Багатокритеріальна оптимізація систем управління телекомунікаційними мережами / Є.П. Гороховський, Ю.М. Зіненко, Л.П. Крючкова, І.І. Борисенко // Телекомунікаційні та інформаційні технології №4 (53), К.: ДУТ, 2016. – C. 5–11.
 • Крючкова Л.П Застосування методу модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості систем управління телекомунікаційними мережами / Є.П. Гороховський, Ю.М. Зіненко, Л.П. Крючкова, І.І. Борисенко // Наукові записки УНДІЗ №4 (44), К.: ДУТ, 2016. – C. 5–13.
 • Крючкова Л.П. Энергоэффективная маршрутизация в мобильных самоорганизующихся сетях / В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман, Л.П. Крючкова // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Том IV. Сучасні технології інформаційної безпеки. – Київ: ДУТ, 17–20 листопада 2016. –
  С. 18–22.
 • Крючкова Л.П. Прийняття рішень в системах управління інфокомунікаційними мережами на базі теорії інформації // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». Київ : ДУТ, НТУ; Полтава: ПНТУ; Кіровоград: КЛА НАУ, Бєлгород: НДУ БДУ; Орел: ОДУ ННВК; Харків: ХНДІ. 2016. – С. 87.
 • Крючкова Л.П. Підвищення ефективності прийняття рішень в системах управління / Л.П. Крючкова, І.І. Борисенко // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». Київ : ДУТ, НТУ; Полтава: ПНТУ; Кіровоград: КЛА НАУ, Бєлгород: НДУ БДУ; Орел: ОДУ ННВК; Харків: ХНДІ. 2016. – С. 56.
 • Крючкова Л.П. Концепція застосування ситуаційного управління в системах захисту інформації / Л.П. Крючкова, І.І. Борисенко // VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». Частина 2. / ДСК – Миколаїв: НУК. – 2016.
 • Крючкова Л.П., Провозін О.П. Перехоплення мовленнєвої інформації методами високочастотного "нав’язування" // Сучасний захист інформації – 2017. – №3(31), C.74-80.
 • Крючкова Л.П. Дослідження просторових характеристик ближнього поля рамкових антен // Сучасний захист інформації – 2017. – №4(32), C.74-80.
 • Крючкова Л.П., Борисенко І. І.  Застосування ситуаційного моделювання в управлінні технічними системами // Журнал “Зв’язок” №4(128), К.: ДУТ, 2017. – С. 46–54.
 • Крючкова  Л.П. Ситуаційне  управління  складними  системами  в  умовах  деструктивних впливів // Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції « Актуальні  проблеми  забезпечення  інформаційної  та  кібернетичної  безпеки». Збірник тез. – Київ : ДУТ, 2017. – С.74.
 • Крючкова  Л.П.,  Хоменко  Т.А.  Загроза  силових  електромагнітних  впливів  на  мережі радіозв`язку // Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції « Актуальні  проблеми  забезпечення  інформаційної  та  кібернетичної  безпеки». Збірник тез. – Київ : ДУТ, 2017. – С.75.
 • Крючкова Л.П., Олійник І.С. Методи зашумлення мовленнєвих сигналів // Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції « Актуальні  проблеми  забезпечення  інформаційної  та  кібернетичної  безпеки». Збірник тез. – Київ : ДУТ, 2017. – С.80.
 • Крючкова Л.П., Калініченко Т.Ю. Технологія Soft Tempest як прихований метод штучного формування інформативних побічних випромінювань // VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». – Миколаїв: НУК. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Миненко В.С. Лабораторний комплекс для дослідження просторових характеристик ближнього поля рамкових антен // VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». – Миколаїв: НУК. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Пшоннік В.О. Сучасний стан та тенденції розвитку охоронних систем швидкого розгортання // VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». – Миколаїв: НУК. – 2017.
 • Крючкова Л.П.,Тарасенко Д.О. Підвищення ефективності каналів радіозв’язку в умовах інтенсивного впливу зовнішніх завад // VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». – Миколаїв: НУК. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Богдан А.С. Захист інформації на нзп-flash із застосуванням програмного забезпечення низького рівня ffs // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Дейнеко О.Л. Удосконалений метод маскування сигналів в каналах сучасних систем радіозв’язку // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Доценко Я.А. Комбінований метод просторової локалізації об'єктів на базі технології радіочастотної ідентифікації // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Панкова Т.Б. Захист інформації в радіоканалах зв’язку з безпілотними літальними апаратами // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Рамбієвський П.О. Захист мовленнєвої інформації від витоку каналами високочастотного "нав’язування" // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Святенко Д.Ю. Оцінка ефективності маскуючих завад на основі інформаційної теорії оптимального приймання сигналів// ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Тарасенко Д.О. Управління інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах деструктивних впливів // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.
 • Крючкова Л.П., Гадицький М.Г., Боровик О.А. Пасивні нелінійні і параметричні розсіювачі в задачах радіомаркування // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.

КОТЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

 • Котенко А.М., Підвищення інформативності повідомлень у телекомунікаційних мережах автоматизованих систем дистанційного спостереження та охорони військових об¢єктів шляхом використання дискретних неортогональних широкосмугових сигналів, Киів, Національний університет оборони України, Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ – 2013. – випуск № 2 (10). – С. 45 - 54.
 • Травников Є.М., Розорінов Г.М., Крючкова Л.П., Котекнко А.М. Устранить неполноценность в преподавании курса “Метрология и электрорадиоизмерения…” в радиотехнических специальностях вузов, London, збірник конференції Національного первенства по научній аналітиці – 2014. – С. 59 – 68.
 • Котенко А.М., Запобігання витоку інформації з обмеженим доступом матеріально-речовим каналом за рахунок використання систем відеоспостереження – К:. Сучасний захист інформації № 1, 2017.
 • Котенко А.М., Метод ідентифікації сповіщувачів в шлейфах технічних систем охорони об'єктів інформаційної діяльності – К:. Сучасний захист інформації № 3, 2017.

ТИХОНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Тихонов Ю. А., Николаев А.В. Экспертная система анализа обучения по дисциплине "Метрологическое обеспечение радиоэлектронной техники". Сборник "Опыт учебно-методической работы специалистов и кафедр КВИУС".
 • Тихонов Ю. О., Трет’яков Б.К., Самборський Є.І. Радіочастотна ідентифікація рухливих об’єктів  спеціалізованих  приміщень. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», том ІV, «Сучасні технології інформаційної безпеки», Київ, 2015.

СТЕПАНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

 • Степаненко В. І. Цілісність інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення / Труш О.В., Степаненко В.І. //. Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”: VІІ-й науково-практичний семінар, 24 жовтня 2013р.: тези доповідей. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ: 2013. – С. 206-207.
 • Степаненко В.И. Математическое моделирование процессов передачи и обработки информации в телекоммуникационных сетях / Егоров Ф.И., Скоробогатько Е.А., Хорошко В.А., Степаненко В.И. / Інформатика та математичні методи в моделюванні, 2013. – С. 210-220.
 • Степаненко В.І. Модели контроля доступа к информационным ресурсам. / Иванченко И.С.,Козюра В.Д., Степаненко В.И., Хохлачева Ю.Е. Степаненко В.І. / Захист інформації, спеціальний випуск, 2014. - С. 34-40.
 • Степаненко В.И., Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности / Лазаренко С.В., Степаненко В.И. //. Материалы Международной научно-технической конференции «Современные информационно-телекоммуникационные технологии», Современные технологии информационной безопасности. – ДУТ. – 2015, т. 4, тезисы.
 • Степаненко В.И., Джерела виникнення похибки та оцінка ступеню їх впливу на характеристики радіоканалу/ Труш О.В.., Степаненко В.И. //. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє», м. Київ, 25 листопада 2016 р. – К.: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 91.
 • Козюра В.Д., Степаненко В.І., Хорошко В.О. Таргетовані кібератаки - реальна загроза об'єктам критичної інфраструктури України / Матеріали VIII Науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави", 24 травня 2017 року. Національна академія СБ України.

ПШОННІК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Пшоннік В.О. Захист технології радіочастотної ідентифікації від несанкціонованого копіювання інформації // V Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». / – Миколаїв: НУК. – 2015. – С. 67–70.
 • Крючкова Л.П., Пшоннік В.О. Сучасний стан та тенденції розвитку охоронних систем швидкого розгортання // VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». – Миколаїв: НУК. – 2017.
 • Пшоннік В.О. Використання криптостійких алгоритмів в охоронних системах швидкого розгортання // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – Київ : ДУТ. – 2017.
 • Пшонник В.А. // Mesh-сети: перспективы использования стандартов 4G LTE // Региональная конференция «Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по их построению и защите» – Київ: ДУТ, 2017.

Конференції/семінари

КОТЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

 • Устранить непонятности в преподавании курса "Метрология и электрорадиоизмерения в радиотехнических специальностях ВУЗов. Сборник по результатам конференции Национального первенства по научной аналитике открытого Европеско-Азиатского первенства по научной аналитике 27.01-03.02.2014 года.

СТЕПАНЕКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

 • Цілісність інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення / Труш О.В., Степаненко В.І // „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” : VІІ-й науково-практичний семінар, 24 жовтня 2013р.: тези доповідей. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ: 2013. – С. 206-207.

ПШОННІК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

V все українська науково-технічна конференція з міжнародною участю.

Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті (2015);

 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

VII все українська науково-технічна конференція з міжнародною участю.

Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті (2017);

 • Державний університет телекомунікацій

Дев’ята міжнародна науково-технічна конференція

Проблеми інформатизації (2017);

 • Державний університет телекомунікацій

Региональная конференция МСЭ

Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по их построению и защите (2017);

САВЧЕНКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 • Савченко В. А. Механізм координації діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки України // Тези доповіді на НПК “Інформаційний вимір гібридної війни: досвід України”, 11травня 2017р.  ‒ К.: НУОУ, 2017. – С. 74‒76.
 • Савченко В. А. Інформаційне забезпечення розподілених автоматизованих систем управління на основі мультиагентних технологій / В.А. Савченко // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: ISDMCI'2013. Евпатория, 2013. – 584 р. – С. 386 – 387.
 • Савченко В. А. Забезпечення кібербезпеки розподілених баз даних / В.А. Савченко, В.М. Чернега // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Наук.-практ. конф. Нац. акад. СБУ, Ч.2, 20 березня 2014 р.,  –К. НАСБУ, 2014. – С. 122 – 123.

Монографії/підручники

КРЮЧКОВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА

 • Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.2 / В.М. Шокало, В.А. Усін, Д.В. Грецьких, А.М. Олейников, В.О. Хорошко, Л.П. Крючкова ; за заг. ред. В.М. Шокало. – Харків: ХНУРЕ ; Колегіум, 2014. – 680 с.
 • Крючкова Л.П., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Магістерська атестаційна робота як самостійне наукове кваліфікаційне дослідження. Навчальний посібник, ДУТ, Київ, 2014. – 33 с.

АХРАМОВИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

 • В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець. Інформаційна безпека. Практикум/ В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець.-К.: ДУТ, 2017.-396с.
САВЧЕНКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 

 • Савченко В.А., Быченок Н.Н., Дзюба Т.М. Основы обеспечения информационной безопасности государства в военной сфере.  – К.: НУОУ, 2017. – 246 с.
 • Савченко В.А., Машков О.А., Кравченко Ю.В., Власенко Г. М. Сучасні космічні системи в локальних війнах та збройних конфліктах. Навчально-методичний посібник. − К.: НАОУ, 2007. −116с. (5768)
 • Савченко В.А., Машков О.А., Кравченко Ю.В., Власенко Г. М. Сучасні навігаційні та розвідувальні комплекси. Навчально-методичний посібник. − К.: НАОУ, 2007. −138 с. (5769)

Співробітники кафедри (Г.М. Розорінов, Л.П. Крючкова, А.М. Котенко) отримали бронзову медаль на міжнародній науково-дослідній аналітичній першості (27 січня – 3 лютого 2014 р. Лондон, Велика Британія)

Співробітники кафедри (Є.М. Травніков, Г.М. Розорінов, Л.П. Крючкова, А.М. Котенко) отримали бронзову медаль на міжнародній науково-дослідній аналітичній першості (27 січня – 3 лютого 2014 р. Лондон, Велика Британія)

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 8 433
^