XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Научная деятельность

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Управління інформаційною та кібернетичною безпекою за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Управління інформаційною та кібернетичною безпекою складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 8 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Полную версию доклада смотреть здесь

 
 

Научная деятельность кафедры является составляющей системы образования и направлена на научное обоснование путей решения проблем управления информационной и кибернетической безопасности, их внедрения в учебный процесс в университете и достижения высокого уровня качества подготовки студентов.

 
 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ЕСТЬ:

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАФЕДРЫ

ЛЕГОМИНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Доктор экономических наук, доцент

Заведующий кафедры

ЯКИМЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат военных наук, доцент

Доцент кафедры

МОРДАС ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Кандидат экономических наук, доцент

Доцент кафедры

ЩЕБЛАНИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Доцент кафедры

МУЖАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Кандидат наук по государственному управлению

Доцент кафедры

ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат технических наук, доцент

Доцент кафедры

РАБЧУН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ

Кандидат технических наук, доцент

Доцент кафедры

 

ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ

ЛЕГОМИНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Заведующий кафедрой, доктор экономических наук, доцент

ЯКИМЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Доцент кафедры, кандидат военных наук, доцент

МОРДАС ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Доцент кафедры, кандидат экономических наук, доцент

ЩЕБЛАНИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Доцент кафедры, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

МУЖАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Доцент кафедры, кандидат наук по государственному управлению

ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
Доцент кафедры, кандидат технических наук, доцент

РАБЧУН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Доцент кафедры, кандидат технических наук
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Аспиранты Учебно-научного института защиты информации кафедры Управления информационной и кибернетической безопасностью (УИКБ) 2019/2020 у. г.

ФИО

Б/К

Год обучения

Руководитель

Тема

1.

Деркаченко Ярослав Анатольевич

Б

2 год

Курченко Олег Анастасьевич,

к.т.н., доцент

Институциональные основы государственного управления информационно-психологической безопасностью в Украине.

Доцент кафедры кандидат технических наук, старший научный сотрудник Щебланин Ю.М. является ученым секретарем диссертационного совета Д 26.861.06. Государственного университета телекоммуникаций и ответственным секретарем технического комитета стандартизации ТК 107 «Техническая защита информации».
 

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ

На кафедре “Управления информационной и кибернетической безопасностью” Государственного университета телекоммуникаций внедрены и функционируют два основных вида научно-исследовательской работы студентов:

 •   учебная научно-исследовательская работа, которая предусмотрена учебным планам;
 •   научно-исследовательская работа студентов, которая осуществляется под руководством научно-педагогических работников кафедры.

Учебная научно-исследовательская работа - является обязательным для каждого студента и охватывает почти все формы учебной работы:

 • написание рефератов по конкретной теме в процессе изучения учебных дисциплин;
 • выполнения лабораторных, практических, семинарских и самостоятельных задач, контрольных работ, содержащих элементы проблемного поиска;
 • выполнения нетипичных задач исследовательского характера во время различных видов практики, индивидуальных заданий;
 • разработка методических материалов с применением исследовательских методов (наблюдение, анкетирование, беседа и т.д.);
 • подготовку и защиту курсовых и дипломных работ, связанных с проблематикой исследований кафедр.

Согласно учебным планам каждый студент должен овладеть процессом научного познания, выполняя в течение всего периода обучения задачи, которые постепенно усложняются и углубляются.

Научно-исследовательская работа студентов вне учебного процесса является одним из важнейших средств формирования высококвалифицированного специалиста. Она предусматривает участие в работе научных кружков; участие в выполнении госбюджетных или хозрасчетных научных работ; написание статей, тезисов, докладов и других публикаций.

На кафедре создан и функционирует студенческий научный кружок «Актуальные проблемы и перспективные направления управления информационной и кибернетической безопасностью»: целью деятельности которого является ознакомление студентов с проблематикой области «Управление информационной и кибернетической безопасностью», более глубокое изучение отдельных вопросов, формирование у студентов основных умений и навыков, необходимых для дальнейшей самостоятельной работы, овладение приемами и навыками ведения научной дискуссии.

Детальнее о кружке

Студенты кафедры принимают участие в научных конференциях по проблематике кафедры, проводимых в Государственном университете телекоммуникаций и других учебных заведениях.

Посещают выставки, посвященные вопросам кибербезопасности и защиты информации и активно используют полученные знания в учебном процессе.

Привлечение студентов кафедры “Управление информационной и кибернетической безопасностиью” к научной работе позволяет подготовить высокопрофессионального и конкурентоспособного специалиста в сфере кибербезопасности.
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ

 
 

Научная работа кафедры направлена ​​на:

 • исследование путей создания и практической реализации оптимального учебного процесса по направлению «Управление информационной безопасностью» в соответствии с требованиями международных и отечественных стандартов, посвященных основам разработки и внедрения систем управления информационной безопасностью;
 • разработку и внедрение информационной учебной среды в учебный процесс Университета;
 • разработку предложений по созданию и реализации политик безопасности в области информационно-коммуникационных технологий;
 • исследования проблем развития и совершенствования систем управления информационной безопасностью.
   

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

В 2017/2018 учебном году на кафедре выполнялись научно-исследовательские работы:

 • "Проведение аудита информационной безопасности предприятия" ( "Анализ и обобщение опыта ведущих ИТ компаний в сфере проведения аудита информационной безопасности предприятия и организации» и «Классификация типовых уязвимостей информационной системы. Разработка алгоритма выявления наиболее критических уязвимостей ИТ системы для различных объектов хозяйствования";
 • "Разработка модели реальных действий злоумышленника по проникновению в информационную систему объекта нападения на основе выявленных в ходе аудита уязвимостей" (НИР Шифр ​​"Пентест")
 • "Разработка модели действий злоумышленника по проникновению в информационную систему объекта нападения". НИР Шифр ​​"Пентест" (заключительный).

В течение 2018/2020 годов на кафедре ведется научно-исследовательская работа на тему: «Конкурентная разведка как составляющая обеспечения информационной безопасности предприятия», шифр «CompInt». Научный руководитель работы - к.т.н., доцент Курченко А.А., ответственный исполнитель - к.гос.упр. Мужанова Т.М.

Работа посвящена исследованию специфики обеспечения информационной безопасности предприятия в современных условиях, которая предполагает не только защиту корпоративных информационных ресурсов и инфраструктуры, но также владение и эффективное использование информации о конкурентной среде, тенденции рынка и деятельности конкурентов с целью выработки успешной стратегии развития бизнеса и обеспечения защищенности предприятия в информационной сфере.

 

Начало работы связано с изучением теоретических основ проведения исследования конкурентного сегмента на предприятии в контексте обеспечения информационной безопасности.

 • ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

 • «СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»

 • ВЫЯВЛЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ БИЗНЕСА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕГМЕНТА

 • УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

 • ВЫЯВЛЕНИЕ ПОПЫТОК КОНКУРЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЗАКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 • ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗЛОНАМЕРЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ

Продолжается исследование современных методов и средств, в том числе программных средств сбора и анализа информации в сети Интернет предприятий и организаций конкурентов.
 

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

Кафедра Управления информационной и кибернетической безопасности участвует в организации и проведении научно-практических семинаров и конференций Учебно-научного института защиты информации Государственного университета телекоммуникаций и научных учреждений Украины.

Участие членов кафедры в научных, научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах и тому подобное.

Научно-педагогические работники и студенты кафедры Управление информационной и кибернетической безопасности участвуют в ежегодных семинарах и конференциях среди которых стоит отметить Региональную конференцию МСЭ для стран Европы и СНГ «Цифровое будущее на основе 4G / 5G» 14-16 мая 2018. С тезисами докладов можно ознакомиться на сайте Университета.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 12 570