Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Важливою складовою частиною виховної роботи із студентами є кураторська робота в групах, яка регламентується положенням куратора академічної групи, затвердженим ректором Державного університету телекомунікацій. В кожну групу молодших курсів факультету призначено куратора, чільне місце в роботі якого посідають питання адаптації студентів до навчання в університеті, формування студентського колективу та студентського самоврядування, розвитку самостійної та творчої роботи студентів.

Педагогічний колектив кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності спрямовує роботу зі студентами таким чином, аби створити сприятливі умови для розвитку професійних навичок та вмінь майбутнього фахівця. Як показники ефективності виховання студентів вибрані рейтингові оцінки поточної успішності у навчальній, науковій роботі, ступінь спроможності студента адаптуватися до реальної економічної діяльності, професійна культура. Тому вважається обов'язковим залучення студентів до участі у науковій роботі кафедри, професійних конкурсах, наукових конференціях, олімпіадах, виставках тощо.

Постійно проводиться виховна робота серед студентів під час занять та в перервах у формі бесід щодо проблем фахової спеціалізації, успішного навчання та поведінки в навчальному закладі.

На кафедрі функціонує гурток «Актуальні проблеми економіки», в засіданнях котрого активно приймають участь студенти всіх спеціальностей, які проводять дослідження стосовно перспективних шляхів розвитку нашої держави, здійснюють порівняльний аналіз розвитку нашої країни та країн світу, розглядають проблемні питання стосовно функціонування суб’єктів господарювання, шляхи забезпечення стабільного розвитку підприємств, зокрема галузі зв’язку, та стійкого розвитку та функціонування країни та окремих підприємств.

27 лютого 2014 року на кафедрі економіки проводилася олімпіада з «Економіки підприємств». В якій активно приймали участь студенти економічних та технічних спеціальностей. Слід відзначити високу активність та рівень знань, котрі продемонстрували учасники.  Студенти-переможці були нагороджені дипломами та отримали у подарунок підручник з «Мікроекономіки».

н/п

ПІП студента-учасника

група

кількість балів

1

Березнюк А.В.

КСД-21

65 (І м)

2

Голоско Є.В.

КСД-21

63(ІІ м)

3

Булана Т.О.

МНД-31

60 (ІІІ м)

4

Мельник Н

МНД-31

60 (ІІІ м)

Викладацький склад кафедри щиро дякує всім, хто приймав участь та вітає переможців олімпіади:

Студенти-переможці були нагороджені дипломами та отримали у подарунок підручник з «Мікроекономіки».

МОЛОДЦІ!!!!! ТАК ТРИМАТИ!!!!!

Переглядів: 4 908
^