XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Робота із студентами

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Формування творчої особистості за допомогою посилення організаційно-виховної, культурно-освітньої роботи серед студентів нерозривно пов'язане з відродженням нації, демократизацією і гуманізацією суспільства, поглибленням самоврядування народу, яке передбачає висунення молоді на керівну роботу в різних сферах управління і виробництва.

Цей процес не може бути стихійним, він передбачає співробітництво, співдіяльність, співтворчість педагога і студента.

Побудова виховного процесу – важливе і складне завдання, розв'язання якого вимагає, з одного боку, пошуку і приведення в дію нових форм та методик організації виховного процесу, а з іншого – активізації традиційних видів діяльності, збереження досягнень минулого. Такого поєднання вимагає загально-педагогічний принцип безперервності й наступності, сутність якого відносно виховання полягає в досягненні цілісності й наступності, перетворення виховання в процес, що триває впродовж усього життя. Навчально-виховний процес покликаний формувати в студентів високу культуру, гуманістичний і демократичний світогляд, високі моральні якості, виховувати їх громадянами — патріотами, інтелігентами, творчими й цілеспрямованими спеціалістами.

Особливе місце в організації виховного процесу у Державному університеті телекомунікацій відводиться розв'язанню завдань професійного виховання, метою якого є формування у студентів поваги до обраної спеціальності, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Педагогічний колектив кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності спрямовує роботу зі студентами таким чином, аби створити сприятливі умови для розвитку професійних навичок та вмінь майбутнього фахівця. Як показники ефективності виховання студентів вибрані рейтингові оцінки поточної успішності у навчальній, науковій роботі, ступінь спроможності студента адаптуватися до реальної економічної діяльності, професійна культура. Тому вважається обов'язковим залучення студентів до участі у науковій роботі кафедри, професійних конкурсах, наукових конференціях, олімпіадах, виставках тощо.

Постійно проводиться виховна робота серед студентів під час занять та в перервах у формі бесід щодо проблем фахової спеціалізації, успішного навчання та поведінки в навчальному закладі.

Куратори навчальних груп

На кафедрі Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності студенти приймають активну участь у роботі таких  наукових гуртків:

 • Економіко-правові рішення;
 • ІТ-підприємець;
 • Business English.

Метою роботи студентських наукових гуртків є :

 1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
 2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів.
 3. Набуття навичок виконання наукової роботи.
 4. Залучення обдарованих студентів до подальшої науково-дослідної діяльності на післядипломному етапі навчання.
 5. Розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями студентських наукових гуртків є:

 1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
 2. Формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками діяльності кафедри.
 3. Обмін досвідом з організації й проведення наукової роботи серед членів студентського наукового гуртка.
 4. Забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів.
 5. Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Гурток працює за планом, який укладається на навчальний рік і затверджується завідувачем кафедри.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ РІШЕННЯ

  Завантажити план

Керівники гуртка:

- Сьомкіна Тетяна Віталіївна – д.е.н., професор;

- Лобань Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри

«Вивчай все не з марнославства, а задля практичної користі» Георг Крістоф Ліхтенберг

 

Метою проведення наукового гуртка «Економіко-правові рішення» є удосконалення уявлення студентів про економіко-правову картину світу, утвердження поняття про економіку як кунструктивну науку, формування економічного мислення, розвитку пізнавального, науково-дослідницького інтересу, засвоєння основ наукової діяльності, виховання всебічно розвиненої, психологічно грамотної та соціально активної особистості.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ІТ-ПІДПРИЄМЕЦЬ»

  Завантажити план

Керівник гуртка:

- Гужавіна Іна Василівна – к.е.н., доцент

«Пізнай себе і роби свою справу»

Платон

Метою проведення наукового гуртка «ІТ-підприємець» є формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «BUSINESS ENGLISH»

  Завантажити план

Керівники гуртка:

- Згурська Оксана Михайлівна – к.е.н., доцент кафедри;

- Капелюшна Тетяна Вікторівна – к.е.н., доцент кафедри

«An investment in knowledge always pays the best interest»

 Benjamin Franklin

Метою проведення наукового гуртка «Business English» є розвивати вміння вести бесіду у зв’язку з ситуацією, поглибити знання студентів щодо особливостей освітніх систем, звичаїв та традицій США та України, вдосконалювати навички розуміння презентованої інформації носієм мови, розширювати словниковий запас, розвивати навички комунікативного спілкування.

Кожному майбутньому студенту зробити перший крок завжди важко. Набагато простіше, якщо поруч є той, хто допоможе порадами і направить вірним шляхом. В період навчання для студентів такою людиною стає куратор, який надає підтримку у багатьох питаннях, пов’язаних з навчанням і студентським життям.

Ключові завдання куратора – це консультування студентів з питань навчання, вибору предметів, продовження навчання і можливостей працевлаштування. Він також може допомогти у вирішенні проблем, які виникають у студентів та направити їх вірним шляхом.

Група

Куратор

Староста

ПТБ-11

Пильнова Валентина Павлівна – к.е.н., доцент

Хокімова Анна Алішерівна

ПТБ-21

Капелюшна Тетяна Вікторівна – к.е.н., доцент кафедри

Хуторна Аліна Віталіївна

ПТБ-31

Гужавіна Іна Ваксилівна – к.е.н., доцент

Каленська Наталія Володимирівна

ПТБ-41

Лобань Ольга Олександрівна – старший викладач

Полякова Ганна Сергіївна

Головний куратор – Гавриш Оксана Миколаївна – завідувач кафедри, к.е.н., доцент

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 7 106