XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Методична робота

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» складає 17 950 грн. на рік, що значно нижче ніж у НАУ (24 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено сім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ТОВ «ПРОКОМ» та ТОМ «М.Е.ДОК», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індивідуал», Brightstyle import LP, Abital LP на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Методична робота кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є важливою складовою освітнього процесу і спрямована на те, щоб забезпечити якісну підготовку фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідно до державних стандартів вищої освіти, останніх вимог МОН України, побажань партнерів-роботодавців щодо формування компетенцій майбутнього фахівця.

Нова освітньо-концептуальна модель змісту навчання в Державному університеті телекомунікацій передбачає врахування перелічених вимог, на їх основі розроблено й узгоджено всі освітні програми та зміст навчальних дисциплін, побудована структурно-логічна схема навчального процесу за спеціальністю для того, щоб по закінченню навчання наш студент-випускник гарантовано отримав перше високооплачуване робоче місце та був затребуваним на ринку праці.

З метою реалізації новітньої освітньо-концептуальної моделі навчання та посилення практичної підготовки студентів, формування в них вмінь та навичок, викладачі кафедри постійно працюють над освоєнням нових програмних продуктів, прикладних типових конфігурацій, впроваджуючи  свої звання та вміння в навчальний процес та удосконалюючи методику викладання дисциплін.

Практична підготовка студентів ведеться через інтерактивні техноло­гії навчання, методи і прийоми проведення занять. Викладачами ефективно використовуються такі методи навчання, як:

 • анкетування;
 • ділова гра;
 • доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни;
 • експрес-опитування студентів;
 • індивідуальне тестування студентів;
 • кейс-метод;
 • консультації;
 • лекція-візуалізація;
 • мозговий штурм;
 • навчальна дискусія;
 • обговорення ситуаційного завдання;
 • психотест
 • рішення практичних задач;
 • розбір відеоматеріалів та аудіоматеріалів;
 • самостійна робота
 • тематичні дискусії, 
 • тестування;
 • усне опитування

Ділова гра — це інтерактивне заняття, на якому студенти набувають ряд навичок практичної діяльності, досвіду й знань. Ділова гра — це метод імітації прийняття рішень фахівцями у різних ситуаціях, який здійснюється за заданими правилами групою людей у діалоговому режимі, за наявності конфліктних ситуацій або інформаційної невизначеності. Гра також є методом ефективного навчання, оскільки усуває суперечності між абстрактним характером навчального предмета і реальним характером професійної діяльності.

Кейс-метод – це інноваційний підхід у навчанні, тому що саме таким чином вирішується головна проблема закладів: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями. Головне призначення кейс-технологій – розвивати здатність опрацьовувати різні проблеми і знаходити їх рішення, іншими словами навчитися працювати з інформацією.

Мозковий штурм  - творче, дивергентне мислення, що дозволяє породжувати велику кількість різних ідей і варіантів вирішення різних практичних проблем, в тому числі, що виникають у результаті організації та провадження підприємницької діяльності. Мозковий штурм розвиває командну взаємодію, активізує колективну роботу, яка з одного боку дозволяє створювати різноманітність точок зору, а з іншого - підвищує групову згуртованість.

Інтерактивна форма навчання є основою всіх навчальних програм. Саме ця форма навчання дозволяє отримати найкращий результат, як в частині якості засвоєння знань, так і напрацювання практичних навичок роботи з програми.

Професорсько-викладацьким складом кафедри ведеться практикоорієнтоване викладання дисциплін «Автоматизоване робоче місце підприємця», «Практикум суб'єкта підприємницької діяльності», «Практикум комерсанта», «Практикум трейдера та торговельного брокера», «Організація підприємницької діяльності» з використанням програмних продуктів: «M.E.DOC», «BAS», «1C: Підприємство».

У разі зайнятості та територіальної віддаленості від ЗВО дієвим варіантом здобуття освіти є дистанційне навчання.

Дистанційна освіта надає можливість навчатися та отримувати необхідні знання в будь який зручний час та незалежно від місця перебування. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні  регулює права та обов'язки учасників навчального процесу (в університеті регулюється Положенням про дистанційне навчання). В Державному університеті телекомунікацій передбачена можливість виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій (система дистанційного навчання MOODLE), тим самим забезпечуючи належне виконання самостійної та індивідуальної роботи студента.

Навчально-методичні матеріали за дисциплінами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності розміщено за посиланням.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 48 229