Державний Університет Телекомунікацій

Матеріальна база - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Студенти здобувають знання та практичні навички на самому актуальному на сьогодні в Україні програмному забезпеченні — 1С та Project-Expert.

Система програм 1С включає в себе платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації діяльності організацій і приватних осіб.

Гнучкість платформи дозволяє застосовувати 1С в найрізноманітніших областях:

  • автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д .;
  • підтримка оперативного управління підприємством;
  • автоматизація організаційної і господарської діяльності;
  • ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;
  • широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності;
  • рішення задач планування, бюджетування і фінансового аналізу;
  • розрахунок зарплати і управління персоналом;

Project Expert – програма для розробки бізнес-планів і оцінки інвестиційних проектів.

Project Expert – найкраща в своєму класі програма, що стала, завдяки своїм можливостям, стандартом для бізнес-планування та оцінки інвестиційних проектів.

Аналітична система Project Expert – програма, що дозволяє «прожити» плановані інвестиційні рішення без втрати фінансових коштів, надати необхідну фінансову звітність потенційним інвесторам і кредиторам, обґрунтувати для них ефективність участі в проекті.

Незамінний для створення і вибору оптимального плану розвитку бізнесу, опрацювання фінансової частини бізнес-плану, оцінки інвестиційних проектів.

Дозволяє моделювати діяльність різних галузей і масштабів – від невеликих венчурних компаній до холдингових структур. Програма широко використовується для фінансового моделювання і розробки бізнес-планів виробництва і надання послуг в банківському бізнесі, у сфері телекомунікацій, будівництві, транспорті, переробної та легкої промисловості, машинобудуванні, енергетиці.

Переглядів: 2 111
^