Державний Університет Телекомунікацій

Вступ на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та ступеня "Магістр"

Запрошуємо на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та ступеня «Магістр» на основі базової вищої освіти.

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра

Спеціалізація
(освітня програма)

Термін навчання

Кількість місць*

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

1

5

25

Інформаційні мережі зв’язку

1

5

25

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

1

-

10

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

1

15

15

Освітній ступінь магістра

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

1,5

20

55

Інформаційні мережі зв’язку

1,5

19

56

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

1,5

6

44

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

1,5

6

34

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

1,5

10

40

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

2

5

50

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

2

3

42

Управління інформаційною безпекою

1,5

3

42

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

054

Соціологія

 

1

4

16

Освітній ступінь магістра

054

Соціологія

 

1,5

-

30

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

1,5

5

15

Управління інноваційною діяльністю

1,5

-

25

074

Публічне управління та адміністрування

 

1,5

-

25


* кількість місць за результатами набору 2015 року
 
На навчання для здобуття ступеня "Магістр" приймаються особи, які здобули ступень "Бакалавр"  або освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст".

Заочна форма навчання

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра

Спеціалізація

 (освітня програма)

Термін навчання

Кількість місць*

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

1,5

-

215

Інформаційні мережі зв’язку

1,5

-

100

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

1,5

-

10

Освітній ступінь магістра

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

2

-

75

Інформаційні мережі зв’язку

2

-

225

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

2

-

50

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

2

-

40

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

2

-

50

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

2

-

30

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

2

-

30

Управління інформаційною безпекою

2

-

30

054

Соціологія

 

2

-

30

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

2

-

20

Управління інноваційною діяльністю

2

-

25

074

Публічне управління та адміністрування

 

2

-

25

* кількість місць за результатами набору 2015 року

 ПРЕТЕНДЕНТ ОСОБИСТО ПОДАЄ В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

  • заява, в якій вказує: ОКР (спеціаліст, магістр), спеціальність, форму навчання (денна/заочна), та джерело фінансування навчання (бюджет/контракт);
  • диплом бакалавра з додатком до диплома;
  • 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • ідентифікаційний код (копія довідки);
  • паспорт (копія 1, 2, 3, 4 та 11 стор.);
  • приписне свідоцтво.

Документи подаються в Приймальну комісію в повному обсязі в пластиковій папці-швидкозшивачі.

Додаткова інформація

Факт ознайомлення претендента з Правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію ДУТ за обраною спеціальністю фіксується у заяві претендента та завіряється його особистим підписом.

Бакалаври, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та ступеня «магістр» складають фахове вступне випробування зі спеціальності та іноземної мови за програмами, складеними на підставі програм державної атестації студентів університету за ОКР «бакалавр».

Конкурсний бал вступника формується як сума балів за результати фахового вступного випробування, екзамену з іноземної мови та середнього балу документа про здобуту освіту.

До конкурсного балу осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра додатково додаються бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність, що обчислюються згідно з Правилами прийому

Результати фахових випробувань, екзамену з іноземної мови оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів

Середній бал документа про здобуту освіту обчислюється як сума середнього балу додатку до диплома помножена на десять.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та ступеня «магістр» осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Переглядів: 44 243
^