Державний Університет Телекомунікацій

Викладацький склад - Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

САЙКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Педагогічний стаж роботи в вищих навчальних закладах - 35 років. Викладає курс «Системи та мережі зв`язку  з рухомими об`єктами», «Системи цифрового радіозв’язку і радіодоступу», керує дипломним проектуванням студентів.

Професор кафедри, кандидат технічних наук

РОДІОНОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Педагогічний стаж роботи в вищих навчальних закладах - 38 років. Викладає курс  "Основи інноваційних радіотехнологій»", «Технічне обслуговування РЕЗ», керує дипломним проектуванням студентів.

Доцент кафедри, кандидат технічних наук

КАЗІМІРЕНКО ВАЛЕРІЙ ЯКОВИЧ

Педагогічний стаж роботи в вищих навчальних закладах - 4 роки. Викладає курс "Мережеве планування систем бездротового зв’язку, радіозв’язку та радіодоступу", "Мережі широкосмугового бездротового доступу», «Інформаційні радіосистеми», керує дипломним проектуванням студентів.

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ПЛЮЩ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Педагогічний стаж роботи в вищих навчальних закладах - 22 років. Викладає курси "Приймання та оброблення сигналів" ,"Генерування та формування сигналів"., керує дипломним проектуванням студентів.

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ДІКАРЄВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Педагогічний стаж роботи в вищих навчальних закладах - 35 років. Викладає курси "Цифрове оброблення сигналів" ,"Цифрові системи телебачення та радіомовлення", «Мережі кабельного телебачення», керує дипломним проектуванням студентів.

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, внутрішній сумісник

В'ЮННІК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Керівництво дипломним проектуванням на освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", магістерськими роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", участь в ДЕК.

Доцент кафедри, кандидат технічних наук

ПАРХОМЕНКО ВОЛОДИМИР ЛУКИЧ

Педагогічний стаж роботи в вищих навчальних закладах - 12 років. Викладає курси "Основи телебачення і телевізійні системи",  "Комп`ютерне моделювання систем радіозв’язку, мобільного зв’язку  та радіодоступу", керує дипломним проектуванням студентів.

Старший викладач кафедри, кандидат технічних наук 

АМІРХАНОВ ЕЛЬДАР ДАМІРОВИЧ

Викладає дисципліни "Системи бездротового широкосмугового доступу», «Перспективні системи радіотехнологій», керує дипломним проектуванням студентів.

Асистент кафедри, аспірант

КОНДАКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Викладає дисципліни: "Генерування та формування сигналів". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр".

Асистент кафедри, аспірант

КРАВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ

Викладає дисципліни: "Приймання та оброблення сигналів". Здійснює керівництво дипломними роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр".

Переглядів: 10 829
^