Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Кафедра МВТ досить плідно працює по виданню навчально-методичної літератури. За період з 2003-2018 рік кафедрою були видані та підготовлені до друку такі монографії та навчальні і методичні посібники:

 1. Навчальний посібник. Основи цифрового оброблення сигналів в системах цифрового радіозв’язку. Частина 1/ Сайко В.Г., Оксіюк О.Г., Дікарєв О.В. – К.: ДУТ, 2016. – 107 с. 
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Супутникові та радіорелейні системи передачі» / Сайко В. Г., Казіміренко В. Я. К.: ДУТ, 2015, 60с.
 3. Навчальний посібник «Основи мереж цифрового радіозв'язку і радіодоступу нового покоління» / Сайко В. Г., Амірханов Е. Д.  К.: ДУТ, 2015, 78с.
 4. Навчальний посібник  «Мережі бездротового широкосмугового доступу» / Сайко В. Г., Казіміренко В. Я., Літвінов Ю. М. К.: ДУТ, 2015, 216с.
 5. Навчальний посібник «Основи мережевого планування широкосмугових мереж бездротового зв'язку» / Сайко В. Г. К.: ДУТ, 2015, 78с.
 6. Монография: Зайцев Г.Ф. Анализ динамических характеристик и повышение точности аналоговых и импульсных компенсационных стабилизаторов напряжения /Зайцев Г.Ф., Самков А.В., Булгач Т.В., Градобоева Н.В., Лысенко Д.А. – К.: Институт электродинамики НАН Украины. – 2014. – 184 с.
 7. Кузьменко Б.В., Сайко В.Г. Управління ризиками інформаційної безпеки. Навчальний посібник, частина 1. конспект лекцій. Київ, 2013, Видавничий центр НУБІП, 212с.
 8. Кузьменко Б.В., Сайко В.Г. Управління ризиками інформаційної безпеки. Навчальний посібник, частина 2. Додатки до конспекту лекцій. Київ, 2013, Видавничий центр НУБІП, 150с.
 9. Кузьменко Б.В., Сайко В.Г. Управління ризиками інформаційної безпеки. Навчальний посібник, частина 3. Лабораторні роботи. Київ, 2013, Видавничий центр НУБІП, 108с.
 10. Монография: Кривуца В.Г., Зайцев Г.Ф., Самков А.В. Повышение динамической точности и быстродействия систем традиционной фазовой автоподстройки и систем фазовой автоподстройки частоты. К.: Ин-т электродинамики НАН Украины. – 2013. 227с.
 11. Слободянюк П.В., Наритник Т.М., Благодарний В.Г., Сайко В.Г., Булгач В.Л. Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу: Навчальний посібник. К.: ДУІКТ, 2012. – 596.
 12. Монография: Кривуца В.Г., Зайцев Г.Ф., Самков А.В., Сайко А.В. Градобоева Н.В. Повышение динамической точности и быстродействия корреляционных систем: Монография. К.: Институт электродинамики НАН Украины, 2012. – 187с. 
 13. Монографія: Сайко В.Г. Системи бездротового цифрового радіозв’язку нового покоління. Монографія. К.: ПП «Золоті ворота», 2011. – 300с.
 14. Олійник В.Ф., Кривуца В.Г., Сайко В.Г., Булгач С.В. Системи та мережі цифрового радіозв’язку: інженерно-технічний довідник. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 612с.
 15. Монографія: Олійник В.Ф., Cайко В.Г., Булгач С.В., Харатішвілі Н.Г.
 16. Базові платформи мобільних систем зв’язку: технічні рішення, проектування та будівництво Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 348 с.
 17. Монография: Кривуца В.Г., Зайцев Г.Ф., Булгач В.Л., Градобоева Н.В., Доля О.Н., Хараташвили Г.Н. Анализ динамических характеристик и повышение показателей качества корреляционных систем выравнивания временных запаздываний сигналов. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 84с. Скачать книгу 
 18. Навчальний посібник:  "Радіотелекомунікаційні технології: радіопередавальні та радіоприймальні пристрої" / Гайдук О.В., Слободянюк П.В., Булгач В.Л., Сайко В.Г., Пахтусов В.В., Потапов В.В. «Видавництво "Аспект-Поліграф", Ніжин 2007, 319 с.
 19. Навчальний посібник: "Комп'ютерні мережі з бездротовим доступом" / Олійник В.Ф., Бунін С.Г., Сайко В.Г. та інші. К.: Ніка-Центр, 2007, 296с.
 20. Монография: Булгач В.Л. Электронные и квантовые приборы СВЧ и устройства на их основе / Булгач В.Л., Кременецкая Я.А., Слободянюк П.В., Чайка В.Є.: «Видавництво "Аспект-Поліграф", Ніжин 2006, 135 с.
 21. Монография: Зайцев Г.Ф. Минимизация среднеквадратических ошибок и квадратичных интегральных оценок следящих систем с помощью разомкнутых и дифференциальных связей / Зайцев Г.Ф., Кривуца В.Г., Булгач В.Л., Радзивилов Г.Д.: Киев, 2006. --185 с.
 22. Навчальний посібник:  Кривуца В.Г., Барковський В.В., Булгач В.Л. Математичні аспекти технологій комутацій та систем управління. К.: ДУІКТ, 2005. - 304с.
 23. Учебно-методическое пособие: Сайко В.Г., Олейник В.Ф., Булгач С.В. Радиотелекоммуникационные технологии мобильных систем: теоретические основы и практическое применение . Киев: ГУИКТ, 2004, Т.1, 308с.
 24. Учебно-методическое пособие : Сайко В.Г., Олейник В.Ф., Булгач С.В. Радиотелекоммуникационные технологии мобильных систем: теоретические основы и практическое применение . Киев: ГУИКТ, 2004, Т.2, 388 с.
 25. Монография. Олейник В.Ф., Сайко В.Г., Булгач С.В. Мобильные радиотелекоммуниционные системы специального назначения. К.ГУИКТ, 2004, 102с.
 26. Навчальний посібник: Олейник В.Ф. Электронные приборы миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов на основе нанотехнологий / Олейник В.Ф., Булгач В.Л., Валяев В.В., Зоренко А.В., Миронов Д.В., Чайка В.Е. К.: ГУИКТ 2004, 251 с.
 27. Учебно-методическое пособие: Арсентьев Г.Н. Информационно-измерительные и управляющие системы радиоэлектронных средств" / Арсеньев Г.Н., Булгач В.Л., Олейник В.Ф. Киев. ТОВ "Д.В.К.", 2004, 404 с.
 28. Навчальний посібник: Зайцев Г.Ф. Радиоавтоматика / Зайцев Г.Ф., Арсеньев Г.Н., Кривуца В.Г. Булгач В.Л.; ООО "Д.В.К.", Киев, 2004, том 1.
 29. Навчальний посібник: Зайцев Г.Ф. Радиоавтоматика / Зайцев Г.Ф., Арсеньев Г.Н., Кривуца В.Г. Булгач В.Л.; ООО "Д.В.К.", Киев, 2004, том 2.
 30. Навчальний посібник. Пархоменко В.Л. Основи телебачення та радіомовлення.– К.: ДУТ, 2017. – 548 с.
 31. Навчальний посібник. Сайко В.Г., Родіонов С.С. Основи технічного забезпечення радіоелектронної апаратури. – К.: ДУТ, 2017. – 61 с.
 32. Навчальний посібник. Пархоменко В.Л. Комп’ютерне моделювання систем радіозв’язку і радіодоступу. –  К.: ДУТ, 2017. – 384 с.

Фотографії

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 6 711
^