XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Публичного управления и администрирования

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
За заг. ред. Ж. Вірної
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.05 Мб
Тип документа:
Книга
У монографії презентовано основні теоретичні доробки професійної безпеки особистості та рекомендаційний пакет емпіричного вивчення професійної реалізації із описом відповідної технології професійного самозбереження, компенсації та реабілітації в практичній діяльності. Запропоновані пріоритетні теоретико-емпіричні дані монографії відкривають напрямок інноваційних розробок різноманітних заходів, які спрямовані на суттєві та швидкі зміни професіоналізму та його психосоціального забезпечення. Для психологів, викладачів, аспірантів та студентів, фахівців соціально-професійного обслуговування.
Автор:
Г.О. Барабаш, Т.О. Луценко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
831 Кб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник з дисципліни «Право в державному управлінні» орієнтовано на здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Розглядаються загальні положення теорії права і держави та сукупність суспільних відносин, врегульованих нормами конституційного і адміністративного права.
Автор:
Латинін М.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
348 Кб
Тип документа:
Статья
Автор:
Лещенко В.В., Дьяков А.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
659 Кб
Тип документа:
Статья
Статтю присвячено актуальній проблемі впливу глобалізації на систему публічного управління в Україні. Визначено, що місце і роль країни в сучасному глобалізованому світі залежить від багатьох факторів, серед яких важливим є рівень розвитку правової системи, публічного управління та публічної сфери. Розглянуто сутність понять “глобалізація” та “публічне управління”. Виокремлено фактори прискорення глобалізації. Визначено ймовірні позитивні та негативні прояви глобалізації для України. Відзначено всеохопний вплив глобалізації на всі сфери суспільства. У результаті цього одним з основних завдань публічного управління, пов’язаних із глобалізаційними процесами в майбутньому, має стати пошук норм, інститутів та механізмів, які могли б забезпечити більш ефективне управління для збереження переваг глобальних ринків і конкуренції та забезпечення національної безпеки країни.
Автор:
Бульба В.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
358 Кб
Тип документа:
Статья
У статті здійснено аналіз впливу політичних, економічних та соціальниї складових глобалізації на трансформацію соціальних функцій сучасних держав. Зроблено висновок, що зменшення функцій держави, яке спостерігається на сучасному етапі глобалізації, викликає необхідність нарощування частки державного регулювання соціального розвитку суспільства.
Автор:
Гуторова О.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.78 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник підготовлений з метою надання допомоги здобувачам вищих навчальних закладів освіти у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з базового навчального курсу «Територіальне управління». Він надає можливість ґрунтовно підготуватися до семінарських та практичних занять, опанування навчального матеріалу, здійснювати самоконтроль своїх знань. Розраховано на здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування», а також для широкого кола фахівців, яких цікавлять питання у сфері територіального управління.
Автор:
Завадська О. Р.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
352 Кб
Тип документа:
Статья
Несформульованість чітких програм розвитку держави, які б забезпечували зростання добробуту, зменшення бідності, збереження та реабілітацію природних ресурсів і довкілля і переважно катастрофічний стан екологічної ситуації практично на всій території України гальмує впровадження ефективних технологій у сільському господарстві і промисловості. Через неналежне ставлення до освіти, науки, національної культури в соціально-економічному складовій держави і, як наслідок, низький рівень освіченості, культури (передусім політичної) суспільства українське суспільство сьогодні переживає глибоку політичну кризу. Вона ще й зумовлена відсутністю політичної волі державної влади в реалізації задекларованих у Конституції України принципів демократії, свободи, гуманізму, народовладдя. Високий рівень злочинності і корупції, що зумовлює невпинне поглиблення прірви між злиденністю переважної більшості населення і заможністю олігархічної верхівки, а це призводить до нестабільності в суспільстві.
Автор:
Шмігельська З.К.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
276 Кб
Тип документа:
Статья
Охарактеризовано терміни глобалізм та глобальний менеджмент. Розглянуто роль економіки знань у забезпеченні економічного зростання та обґрунтовано необхідність застосування знаннєвого ресурсу при реалізації антикризової стратегії.
Автор:
Драган О.І., Цимбалюк Л.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.03 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Конспект лекцій підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Соціальна політика», яка входить до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». У конспекті висвітлено основні закономірності, характеристики, властивості формування та виникнення соціальних потреб людини на різних рівнях їх прояву, систему способів їх забезпечення в соціально-політичному житті суспільства на певних ступенях його розвитку.
Автор:
ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.32 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється державній кадровій політиці, використанню інструментів аналізу політики та проблемам політичного розвитку. Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державноуправлінською наукою.

Библиотека


Просмотров: 59 021